IMG_2604.jpg

LEVERING

Hva koster frakten?
Innenfor Oslos grenser bruker vi budfirma.
Maks 15 kg og levering mellom 07.30 og 17.00.
Du kan velge mellom levering til ditt hjem eller arbeidssted, hvis det ligger innenfor Oslos grenser. Dette koster kr. 149,-.
Ønsker du levering etter kl. 17, eller lørdager mellom kl. 08-16 koster dette kr. 268,-

Utenfor Oslo sendes pakken med Posten.
Opptil 10 kg, og mål inntil 1,20 x 60 x 60 cm koster kr. 149,-.
Mellom 10-25 kg., og inntil 1,20 x 60 x 60 cm koster kr. 268,-.


Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved checkout gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort.
I showroomet er det kun mulighet for å betale med kort eller vipps. Det sendes ikke ut fakturaer med betalingsfrist.

Levering
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt.
Pepper as har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

 

Vi leverer varer kun til fastlands-Norge.


Retningslinjer for personvern
Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.


Generelt
Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester på Creative Decor / Pepper as til forbrukere.
Selger er: Pepper as
Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.


Creative Decor / Pepper as                          
Nettbutikken/plattformen er knyttet til domenet huntinghighandlow.no


Er du under 18 år, kan du bare handle, hvis du har eget bankkort (debetkort) som kan brukes til det.


Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på https://lovdata.no/.
Dersom du kontakter Pepper as via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss.


Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.


Ekstraordinære forhold
Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Endring i vilkårene
Vi forbeholder oss retten til å endre nårværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på genuinedecor.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, foretaket vil følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

 

Forbrukerklageutvalget
Postadresse:
Postboks 4596 Nydalen,
0404 Oslo.
Besøksadresse:
Gjerdrumsvei 8,
0484 Oslo
Tlf: 23 40 06 80
Enhetsregisteret: 985 211 132

Pepper as er registrert i 1983.
Org.nr. 934 261 763

Pepper as
Grønnsundbakken 50
1816 Skiptvet
Tlf. 69 80 70 90