IMG_2069.jpg

RETUR

RETUR OG REKLAMASJON
Varene du har kjøpt her i nettbutikken kan du returnere.
Du har 15 dagers angrerett / åpent kjøp. 
Angrefristen gjelder fra den datoen du mottar varen.
Ved bruk av angreretten må du selv betale fraktkostnaden som påløper ved retur av produktet.
Returskjemaet som følger med pakken må benyttes og produktet sendes tilbake i sin originalemballasje.
Kjøper du varene i showroomet har du normalt ikke angrerett.

 

Varen returneres til Pepper as, Grønnsundbakken 50, 1816 Skiptvet.


Hva gjør jeg hvis jeg ikke har mottatt returskjemaet?
Dette skal alltid følge med pakken, men dersom dette mot formodning skulle mangle er det bare å ta kontakt med  leif@huntinghighandlow.no, så sender vi deg et nytt, eller du kan laste det ned her:


Når får jeg pengene tilbake?
Du vil ha pengene tilbake innen 3-6 arbeidsdager etter at vi har mottatt returvaren.


Hva gjør jeg hvis varen har mangler eller er skadet?
Ved reklamasjon på grunn av feil eller skade vil vi alltid strekke oss langt for å gi deg en erstatningsvare, eller pengene tilbake.


Vi selger mestedels genuine ting, som det bare finnes en av. Enkelte varer kan være ganske like, men ikke helt eksakt.
Så da må kunden velge om en vil ha en nesten identisk erstatningsvare, eller pengene i retur.
Har 2 stk. kjøpt samme vare med få min. mellomrom (vare det kun finnes en av), vil førstemann få tilsendt varen. Nestemann får tilbakeført pengene neste dag.

Angrerett
Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen 14 dager etter bruk av angreretten. Kunden må selv betale for returfrakten ved angrerett på kjøp.
Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.
Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for varen, dette inkluderer ikke porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.  
Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med vilkårene til Selgeren. 
Etterbetalingen kommer til å skje til kunden gjennom den betalingsmetoden kunden brukte ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling av brukt betalingsmetode.  


Reklamasjon
Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Er det transportskade er det viktig at du melder ifra til oss innen 24 timer.
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger til leif@inkognito.no.
Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:
Holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
Under visse forutsetninger kreve prisavslag
Kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)
Dersom det er avtalt et prisavslag eller heving av kjøpet skal denne summen tilbakebetales innen 14 dager etter avtalen er gjort.
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.
Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.
Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.